Terug
Gepubliceerd op 03/03/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 24/02/2022 - 20:00

Retributiereglement verhuring materiaal: aanpassing

Aanwezig: Serge Verhaeghe, voorzitter
Veerle Geerinckx, burgemeester
Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, schepenen
Kathleen Goovaerts, voorzitter BCSD/schepen
Luk Van Biesen, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Patrick Van Den Bosch, Ilse Van de Velde, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Cédrique Moens, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, raadsleden
Jocelyn Bruggeman, algemeen directeur
Voorgeschiedenis
 • De gemeente Zemst heeft een retributiereglement voor het verhuren van materieel, goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 27-11-2019.
 • Eind december 2021 werden houten chalets aangekocht, die eveneens verhuurd kunnen worden.
Feiten/context
 • Het huidige reglement is aan herziening toe, om een aantal redenen:
  • Recent werden houten chalets aangekocht, deze zijn nog niet opgenomen in de lijst van te verhuren materieel.
  • Er is een verschillende behandeling van een aantal sportevenementen op het openbaar domein, en ook bij verhuring aan de scholen in Zemst kan niet altijd eenzelfde service worden geboden. 
  • De huidige procedure om materieel te huren is administratief omslachtig.
 • Deze retributie valt in het meerjarenplan 2020-2025 onder beleidsdoelstelling 8. Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten - actieplan 8.3. Verstandig facilitair beheer - actie 8.3.3. Efficiënt beheren van de logistiek.
Juridische grond
 • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41.
 • Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2019 over de aanpassing van het reglement erkenning Zemstse vereniging.
 • Het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2019 houdende retributie op de verhuring van materieel.
Motivering
 • Door het gratis ter beschikking stellen van het gemeentelijk materieel aan Zemstse verenigingen, wordt het verenigingsleven in Zemst extra ondersteund en gestimuleerd.
 • Door alle sportevenementen die doorgaan op het openbaar domein op dezelfde manier te behandelen, wordt de last voor de sportclubs verkleind.
 • Alle scholen op het grondgebied van Zemst worden op eenzelfde manier behandeld.
 • De procedure voor het huren van gemeentelijk materieel wordt eenvoudiger, zowel voor de gebruiker als voor de gemeentelijke diensten.
Budgettaire impact
 • De ontvangsten van deze retributie worden gekoppeld aan de volgende jaarbudgetrekeningen 2022/8.3.3./0710-00/705090/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN en 2022/8.3.3./0200-00/705090/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN en volgende jaren.
Publieke stemming
Aanwezig: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Luk Van Biesen, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Patrick Van Den Bosch, Ilse Van de Velde, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Cédrique Moens, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Jocelyn Bruggeman
Voorstanders: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Luk Van Biesen, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Patrick Van Den Bosch, Ilse Van de Velde, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Cédrique Moens, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:

Artikel 1. Het bijgevoegd retributiereglement voor verhuring materieel wordt goedgekeurd.