Welkom op de raadpleegomgeving van Zemst

Op deze website kan je de openbare agenda, de openbare beslissingen en de openbare notulen van gemeente, ocmw en agb@zemst terugvinden.

Informatie van de onderstaande bestuursorganen wordt gepubliceerd:

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender of de pagina voor het zoeken. (rechtsboven deze pagina)

Audioverslagen

De openbare zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgenomen.
Het integrale audioverslag is 1 à 2 dagen na de zitting beschikbaar via deze link.

Notulen GR & RMW

De notulen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 2020 staan op een aparte pagina overzichtelijk weergegeven. Klik op volgende link om de notulen te bekijken: https://www.zemst.be/notulen-gr-en-rmw

Reglementen en verordeningen

De reglementen en verordeningen van bovenstaande organen vind je terug op deze pagina
van onze website: http://zemst.be/bekendmakingen/categorie/7/reglementen-en-verordeningen.

Beleidsdocumenten

De beleidsdocumenten (meerjarenplannen, budgetten, beheersovereenkomsten, deontologische codes…) zijn beschikbaar
op de pagina Beleid onder het thema Bestuur en Organisatie: http://zemst.be/beleidsdocumenten.

Niet gevonden wat je zoekt?

Indien je het gewenste document (beslissing, vergunning, overeenkomst, notulen,...) niet terugvindt,
kan je dit steeds opvragen via ons formulier op de pagina over passieve openbaarheid van
bestuur (http://zemst.be/openbaarheid-van-bestuur).

Indien je het niet eens bent met een beslissing, kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Voor hulp of extra informatie kan je ons contacteren via info@zemst.be.