Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

Besluit  Gemeenteraad

do 25/11/2021 - 20:00

Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken: hernieuwing

Aanwezig: Serge Verhaeghe, voorzitter
Veerle Geerinckx, burgemeester
Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Kathleen Goovaerts, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, schepenen
Rozita Vervoort, voorzitter BCSD/schepen
Luc Bessems, Luk Van Biesen, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Patrick Van Den Bosch, Ilse Van de Velde, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Dominique Van Haesendonck, Anneleen Kempeneers, Cédrique Moens, Diana Behets, raadsleden
Jocelyn Bruggeman, algemeen directeur
Voorgeschiedenis
 • De gemeenteraad keurde op 19 november 2020 het reglement houdende vaststelling van de gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken goed.
Feiten/context
 • De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken stuurde op 29 oktober 2021 een brief naar gemeente Zemst over de geïndexeerde tarieven van de vergoedingen ten laste van de gemeente voor de uitreiking van identiteitskaarten, kidskaarten en van bepaalde verblijfsdocumenten voor vreemdelingen.
 • Naar aanleiding van de verhoogde productiekosten is het wenselijk om de gemeentebelasting voor de aflevering van administratieve stukken te verlagen, zodat de totale kostprijs voor de burgers zoveel mogelijk behouden blijft.
Juridische grond
 • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 40, 41 §2, 14°, 287 en 288.
 • De Grondwet, artikel 170 §4.
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking van raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.
 • Het Koninklijk Besluit van 22 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar.
 • Het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde onderdanen van de derde landen.
 • Het besluit van de gemeenteraad van 19 november 2020 houdende vaststelling van de gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken.
Motivering
 • Nu de federale kostprijs voor het afleveren van administratieve stukken (eID, Kids-ID, VeID) verhoogt, is het aangewezen om de gemeentebelasting op deze producten evenredig te verlagen. Op die manier blijft de totale kostprijs voor de burger behouden.
Budgettaire impact
 • De inkomsten van deze gemeentebelasting worden gekoppeld aan jaarbudgetrekening 2022/GBB/0020-00/731500/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN en volgende jaren.
Publieke stemming
Aanwezig: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Kathleen Goovaerts, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Rozita Vervoort, Luc Bessems, Luk Van Biesen, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Patrick Van Den Bosch, Ilse Van de Velde, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Dominique Van Haesendonck, Anneleen Kempeneers, Cédrique Moens, Diana Behets, Jocelyn Bruggeman
Voorstanders: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Kathleen Goovaerts, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Rozita Vervoort, Luc Bessems, Luk Van Biesen, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Patrick Van Den Bosch, Ilse Van de Velde, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Dominique Van Haesendonck, Anneleen Kempeneers, Cédrique Moens, Diana Behets
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:

Artikel 1. De raad keurt het bijgevoegde reglement houdende vaststelling van een belasting op administratieve stukken goed.

Art. 2. Het besluit van de gemeenteraad van 19 november 2020 houdende de gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken wordt opgeheven en vervangen door het bijgevoegde reglement.

Art. 3. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2022, voor een termijn van vier jaar, en eindigt op 31 december 2025.