Terug
Gepubliceerd op 02/02/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 26/01/2023 - 20:00

Retributiereglement op de begraafplaatsen: goedkeuring

Aanwezig: Serge Verhaeghe, voorzitter
Veerle Geerinckx, burgemeester
Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, schepenen
Kathleen Goovaerts, voorzitter BCSD/schepen
Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Ilse Van de Velde, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Cédrique Moens, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Billy Debacker, Bruno Lesage, raadsleden
Jocelyn Bruggeman, algemeen directeur
Voorgeschiedenis
 • Op 27 november 2019 keurde de gemeenteraad het retributiereglement op ontgravingen en het verwijderen van urnen goed.
 • Op 12 december 2019 keurde de gemeenteraad het retributiereglement van grafconcessies en gedenkplaatjes op de gemeentelijke begraafplaatsen goed.
Feiten/context
 • De huidige regeling inzake de retributies op de begraafplaatsen bestaat uit twee aparte reglementen, namelijk het retributiereglement op ontgravingen en het verwijderen van urnen en het retributiereglement op de grafconcessies en gedenkplaatjes.
 • Het is de bedoeling om beide reglementen te laten versmelten in één gezamenlijk retributiereglement waarbij enerzijds het concessiesysteem zelf wordt aangepast, en anderzijds de bestaande tarieven worden geactualiseerd.
 • Deze retributie valt in het meerjarenplan 2020-2025 onder beleidsdoelstelling 8. Efficiënt beheren van de openbare ruimte - actieplan 8.3. Verstandig facilitair beheer - actie 8.3.2. Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten.
Juridische grond
 • Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
 • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 40, 41 §2, 14°, 287 en 288.
 • Het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2019 over het retributiereglement op ontgravingen en het verwijderen van urnen voor een termijn van zeven jaar, ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025.
 • Het besluit van de gemeenteraad van 12 december 2019 houdende de retributie op de grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen voor een termijn van zeven jaar, ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025.
 • De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit.
Motivering
 • Met de herziening van het algemeen reglement op de begraafplaatsen moet ook het retributiereglement op de begraafplaatsen worden herzien. 
 • In vergelijking met de naburige gemeenten zijn de tarieven die de gemeente vraagt voor de ter aardebestelling erg laag. Het is daarom wenselijk de tarieven conform te maken. 
 • Ook op het vlak van communicatie naar de burger is het eenvoudiger om te werken met slechts één reglement.
 • Het huidig concessiesysteem laat toe dat de concessietermijnen niet correct worden opgevolgd. Dit maakt de invoering van een nieuw concessiesysteem noodzakelijk.
 • Het toepassen van het nieuwe concessiesysteem, namelijk een vergoeding per perceel, zorgt voor een administratieve vereenvoudiging van de procedure. 
 • Een hernieuwing van de concessie kan voor vijftien of dertig jaar. Dit geeft burgers de mogelijkheid voor een kortere periode en bijgevolg aan een financieel voordeliger tarief te kunnen hernieuwen. Het aanbieden van een kortere termijn is ook wenselijk om de verwaarlozing van de begraafplaatsen tegen te gaan.
Budgettaire impact
 • De ontvangsten van deze retributie zullen gekoppeld worden aan de jaarbudgetrekening 2022/8.3.2./0990-00/700200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN voor de verkoop van grafkelders en aan de jaarbudgetrekening 2022/8.3.2./0990-00/705090/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN voor de grafconcessies.
Publieke stemming
Aanwezig: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Ilse Van de Velde, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Cédrique Moens, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Billy Debacker, Bruno Lesage, Jocelyn Bruggeman
Voorstanders: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Tom Dehaene, Ilse Van de Velde, Werner Keersmaekers, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Cédrique Moens, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Billy Debacker, Bruno Lesage
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:

Artikel 1. De raad keurt het retributiereglement op de begraafplaatsen goed.

Art. 2. Dit reglement vervangt integraal het retributiereglement op ontgravingen en verwijderen van urnen van 27 november 2019 en het retributiereglement van grafconcessies en gedenkplaatjes op de gemeentelijke begraafplaatsen goed van 12 december 2019.

Art. 3. Het reglement treedt in werking op 1 maart 2023, voor een termijn van drie jaar eindigend op 31 december 2025.