Terug
Gepubliceerd op 06/04/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 30/03/2023 - 20:00

Retributiereglement voor de inname van het openbaar domein: goedkeuring

Aanwezig: Serge Verhaeghe, voorzitter
Veerle Geerinckx, burgemeester
Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, schepenen
Kathleen Goovaerts, voorzitter BCSD/schepen
Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Ilse Van de Velde, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Billy Debacker, Bruno Lesage, Marc De Fraeye, raadsleden
Jocelyn Bruggeman, algemeen directeur
Verontschuldigd: Tom Dehaene, Werner Keersmaekers, raadsleden
Voorgeschiedenis
 • De schepencolleges van Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst gingen in 2022 principieel akkoord met de opmaak van een uniform retributiereglement voor de tijdelijke, privatieve inname van het openbaar domein.
Feiten/context
 • De gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst hebben in overleg met politiezone Kastze een ontwerp van retributiereglement opgemaakt voor de inname van het openbaar domein.
 • Het hoofddoel hiervan is om de bewoners bewuster te laten omgaan met de inname van het openbaar domein bij werken.
 • Deze retributie valt in het meerjarenplan 2020-2025 onder doelstelling 8. Klant enthousiaste & daadkrachtige diensten - actieplan 8.3.  Verstandig facilitair beheer actie - actie  8.3.2.  Efficiënt beheren van de openbare ruimte.
Juridische grond
 • De Grondwet, artikel 170 §4.
 • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41.
 • De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 met gecoördineerde onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
 • Het algemeen zonaal politiereglement van de politiezone KASTZE - versie mei 2022 - in werking getreden op 1 juni 2022.
Motivering
 • Voor de tijdelijke inname van het openbaar domein is toelating nodig van het lokaal bestuur.
 • Deze innames kunnen hinderlijk zijn voor de verkeersveiligheid en de netheid van het openbaar domein.
 • Om de aanvragers bewuster te laten omgaan met de inname van het openbaar domein en de hinder zo veel mogelijk te beperken wordt er een retributie aangerekend vanaf de vierde werkdag na inname van het openbaar domein.
 • Er is een gunstig advies van het politiecollege en van de verkeerscel.
Budgettaire impact
 • De ontvangsten van deze retributie zullen gekoppeld worden aan jaarbudgetrekening jaar/8.3.2./0200-00/702150/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
 • De ontvangsten worden geraamd op € 10 000 per jaar.
Publieke stemming
Aanwezig: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Ilse Van de Velde, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Billy Debacker, Bruno Lesage, Marc De Fraeye, Jocelyn Bruggeman
Voorstanders: Serge Verhaeghe, Veerle Geerinckx, Greta Lauwers, Dirk Van Roey, Dominique Van Haesendonck, Tim Borteel, Joeri Van den Brande, Kathleen Goovaerts, Bart Coopman, Alex Heyvaert, Bart Nobels, Koen Vandermeiren, Katia De Vreese, Kristel Van Praet, Ilse Van de Velde, Carla Vandervorst, Erik Moens, Peggy Muyldermans, Anneleen Kempeneers, Diana Behets, Rozita Vervoort, Marie Louise Goovaerts, Billy Debacker, Bruno Lesage, Marc De Fraeye
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:

Artikel 1. De raad keurt het retributiereglement op de inname van het openbaar domein goed.

Art.2. Het reglement treedt in werking op 1 juni 2023 en eindigt van rechtswege op 31 december 2025.